Ystafelloedd

Mae ein ystafelloedd i gyd yn en-suite. Gallwch archebu ystafell ar-lein trwy ein system archebu neu thrwy alwad ffôn.

Llawr Cyntaf

Ystafell un – ystafell wely ddwbl, ystafell ymolchi en-suite baddon gyda chawod drosodd. Yn addas ar gyfer teithwyr unigol ond yn medru cysgu dau berson os oes angen. Oherwydd ei dyluniad, mae’n well gennym gynnig yr ystafell hon i deithwyr unigol.

Ystafell dau – ystafell wely gyda dau wely sengl, ystafell ymolchi en-suite baddon gyda chawod drosodd. Ystafell eang sy’n edrych allan i’r cefn dros ein cwrt.

Ystafell tri – ystafell wely maint brenin, ystafell ymolchi en-suite gyda cawod. Ystafell fawr gydag agwedd sy’n wynebu’r blaen, golygfa ochr o’r môr.

Ystafell pedwar – ystafell wely maint dwbl, ystafell ymolchi en-suite gyda cawod. Ystafell fawr gydag agwedd sy’n wynebu’r blaen.

Ystafell pump – ystafell wely maint brenin, ystafell ymolchi en-suite gyda cawod. Ystafell eang gydag agwedd ochr yn wynebu glan y môr.

Ail lawr

Ystafell chwech – ystafell wely ddwbl, yn addas ar gyfer teithwyr unigol, ystafell ymolchi en-suite gyda cawod, yn edrych allan i’r cefn dros ein cwrt.

Ystafell saith – ystafell wely maint brenin gyda gwely sengl ar wahân, ystafell ymolchi en-suite baddon gyda chawod drosodd. Ystafell fawr gydag agwedd sy’n wynebu’r blaen.

Ystafell wyth – ystafell wely ddwbl gyda ystafell gawod en-suite. Ystafell fawr sy’n edrych allan i’r ochr yn wynebu glan y môr.

Galeri

Rydym wedi gweithio’n galed dros y 12 mis diwethaf i ddiweddaru’r gwesty a bydd digonedd o luniau newydd ar gael yn fuan. Gobeithiwn y bydd y rhain yn rhoi syniad i chi o edrychiad ac ansawdd ein hystafelloedd.