Croeso i Westy Bodalwyn

Ymlaciwch mewn amgylchedd cyfforddus, hanner munud yn unig o fewn cyrraedd promenâd glan y môr Traeth y Gogledd Aberystwyth.

Lle ceir sicrwydd o noson dda o gwsg.

Tocynnau Anrheg

Os oes diddordeb gennych mewn rhoi arhosiad gyda ni fel anrheg i rywun annwyl, rydym yn cynnig tocynnau anrheg y gallwn eu gyrru atoch chi neu’r derbynnydd arfaethedig, mewn pecynnau arwahân.

Hunan Arlwyo Glan y Môr

Yn ogystal mae gennym ddewis o fflatiau hunanarlwyo wedi’u lleoli’n berffaith ar lân y môr ar gael i’w harchebu, gwiriwch argaeledd.

Croeso

Ymlaciwch mewn amgylchedd cyfforddus, hanner munud yn unig o fewn cyrraedd promenâd glan y môr Traeth y Gogledd Aberystwyth. Lle ceir sicrwydd o noson dda o gwsg.

Yn meddu ar awyrgylch hamddenol cartref preifat unigryw, mae ein tŷ tref Edwardaidd a adferwyd yn ofalus yn asio ceinder yr hen fyd â chysur cyfoes, gan ddarparu hafan dawel tu hwnt i brysurdeb y byd modern.

Yn lleoliad perffaith ar gyfer archwilio yr holl sydd gan canolbarth Cymru i’w gynnig, mae Bodalwyn yn cynnig ystafelloedd o gysur eithriadol, pob un ag ystafelloedd ymolchi eang sy’n cyfuno arddull a swyddogaeth. Mae’r tu mewn hardd, cyfnodol yn adleisio gwreiddiau’r tŷ yn gynnar yn y 1900au, gyda llawer o nodweddion gwreiddiol gan gynnwys lleoedd tân addurniadol mewn rhai ystafelloedd. Mae ein wyth ystafell wely cyffyrddus yn dangos sylw manwl i fanylion ac wedi’u haddurno a’u dodrefnu’n unigol.

Wedi ein lleoli ar lwybr arfordirol Ceredigion ac wrth droed rheilffordd enwog Rheilffordd y Graig, Craig Glais, rydym hefyd yn edrych allan dros yr ‘Orsaf Heddlu’ eiconig a welir yn nrama drosedd boblogaidd S4C, ‘Y Gwyll/Hinterland’ – sydd hefyd ar gael ar Netflix

Amdanom ni

Darganfyddwch fwy am Gwesty Bodalwyn

O’n Cwmpas

Darganfyddwch ein hardal leol, mae llwyth i’w wneud – waeth beth mae gennych ddiddordeb ynddo.

Ystafelloedd

Ystafelloedd modern a chwaethus, lle mae noson dawel o gwsg yn cael ei gwarantu.

Croeso

Gwesty Bodalwyn

Fel y gellir disgwyl, mae ceinder diamser yr addurniadau wedi eu hasio’n berffaith â holl hanfodion heddiw, gan gynnwys setiau teledu sgrin fflat a rhyngrwyd diwifr di-dâl. Mae cyfleusterau gwneud te a choffi ym mhob ystafell, a cheir oergell fach a microdonnau mewn rhai ohonynt.

Adnewyddwyd Bodalwyn yn 2020 gan gynnwys uwchraddio dodrefn, gwelyau newydd i gyd, setiau teledu, uwchraddio’r rhwydwaith diwifr ac ailaddurno llawn trwy’r gwesty.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r defnydd o blastigion untro ac hefyd yn ailgylchu cymaint â phosibl er mwyn lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Ystafelloedd Gwely

Cewch gysgu dafliad carreg o’r môr, a cheir golygfa o’r môr o rhai o’n hystafelloedd.

Mae pob ystafell yn en-suite, gyda dewis o ystafelloedd teulu, ystafelloedd i dri, ystafelloedd dau wely, gwely dwbl neu gwely maint brenin. Mae gennym hefyd ystafelloedd sy’n addas ar gyfer y teithiwr unigol, pob un a gwelyau dwbl.

Aberystwyth hotels

Croeso i Anifeiliaid Anwes

Rydym yn westy sy’n croesawu cŵn. Pam gadael eich anifail anwes gartref pan allant fwynhau bod ar eu gwyliau gyda chi? Nid oes taliad ychwanegol am anifeiliaid anwes.

dog friendly hotels in Aberystwyth

Y Ardal Leol

Wedi’n lleoli’n berffaith ar gyfer pob math o wyliau gan gynnwys cerdded, beicio, teithiau ffordd gyda theulu neu ffrindiau, teithiau aml-aros, cyplau, grwpiau a’r teithiwr unigol.

Rydym yn gweithio’n agos gyda, ac yn darparu llety ar gyfer cwmnïau gwyliau megis Contours Holidays, Rabbies Tours and Celtic Trailsymysg eraill.

Adnoddau

Darperir ar gyfer pob math o arhosiad; corfforaethol, busnes neu bleser. Os oes gennych unrhyw anghenion penodol, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiwallu’ch anghenion.

Digon o le parcio, o fewn maes parcio ac ar y stryd, ceir rhai cyfyngiadau a chodir tâl bychan.

Llety Hunan Arlwyo

Llety Gwyliau Glan y Môr

Mae gennym hefyd lety gwyliau glan môr ar gael, wedi’i leoli ar y prom yn Aberystwyth. Gallwch ei archebu’n uniongyrchol trwyddo ni, neu trwy AirBnB.

Golygfeydd O'r Môr

Addurn Modern

Fflat Ail Lawr

1 Ystafell Wely, cysgu 2 westai