Cyfleoedd Swyddi

Mae gennym swyddi tymhorol a llawn amser / rhan amser ar gael o fewn dyletswyddau cadw tŷ, y dderbynfa a pharatoi brecwast. Mae croeso i chi anfon e-bost atom neu bicio mewn i’n gweld. Byddwn bob amser yn croesawu aelodau newydd o staff sy’n frwd, prydlon a brwdfrydig, i ymuno â’n tîm bach.