Brecwast

Cynigir pob un o’n hystafelloedd gwely en-suite ar sail ‘ystafell yn unig’, rydym wedi cysegru rhestr o’n dewisiadau brecwast lleol a ddewiswyd yn ofalus, ac rydym yn siŵr y byddwch wrth eich bodd. 

Siop Medina – Baker St – Perffaith ar gyfer bachu a mynd i ddewis crwst neu goffi. Yn agor am 8am

Bwyty Medina – Stryd y Farchnad – Opsiynau brecwast anhygoel ac amrywiol, yn agor am 8am (ar gau ddydd Sul a dydd Llun)

Prom Diner – Ar y prom, seddi awyr agored neu tecawê, bapiau brecwast hardd, coffi anhygoel

Baravin – Marine Terrace – Yn agor o 10am – Perffaith i frecwast llawn, bwyta amrediad canolbarth.

SY23 – Bwyty – Pier St, pen uchel, dine yn unig.

Athro Lounge – Wrth yr orsaf drenau – yn agor bob dydd

Ceasers Cafe – North Parade – Yn agor am 8am (dydd Sul caeedig)

Sophies Cafe – North Parade – Yn agor am 8.30am bob dydd

Wetherspoons – gan yr orsaf drenau – Yn agor 8am bob dydd

Costa / Starbucks / Caffi Nero / Canol y Dref