Polisi Preifatrwydd

Rydym yn casglu ac yn prosesu eich data personol yn unol â chyfreithiau sy’n rheoleiddio diogelu data a phreifatrwydd. mae hyn yn cynnwys, ond heb ei gyfyngu i Ddeddf Diogelu Data 1998 ac o 25 Mai 2018 rheoliad diogelu data cyffredinol yr UE (2016/679).

Am fanylion pellach, cysylltwch â ni.