Datganiad Cynaliadwyedd

Rydym yn ymfalchïo yn barhaus wrth geisio lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd. Lle bo’n bosibl, rydym yn defnyddio tafladwys bioddiraddadwy a hefyd deunyddiau glanhau ecogyfeillgar. Rydyn ni hefyd yn ailgylchu cymaint o’n gwastraff â phosib.